Liefdesrelaties

Wat is een liefdesrelatie in de kern: binding en hechting, intimiteit en seksualiteit, verwachtingen en dromen.

Relaties in soorten en maten

Relaties bestaan er in soorten en maten. Samen met iemand een zaak runnen houdt een relatie met die ander in, getrouwd zijn ook.

De relaties waarover ik het hier heb, hebben vertrouwelijkheid, intimiteit en, vaak, liefde tussen de partners als kenmerk. Ze worden ook wel liefdesrelaties of partnerrelaties genoemd.

In liefdesrelaties geef je je over aan elkaar, trek je samen op en behoed je elkaar voor gevaar en de nare kanten aan het leven. In een liefdesrelatie is er nabijheid, veiligheid, geborgenheid, verbondenheid en gehechtheid, intimiteit, liefde, seksualiteit, en de emoties en gevoelens die daarbij horen.

Dit alles is er, dat wil zeggen, je hoeft er niet om te vragen. En mocht dat eens wel nodig zijn, dan is dat geen enkel probleem.

Een liefdesrelatie is nooit statisch. Het is naast nemen ook accepteren en geven. Het is kijken hoe het er bij die ander voor staat en dan je eigen gedrag en gevoelens daarop afstemmen, of juist open en bloot inbrengen.

Het ene moment grenzeloos verliefd op elkaar zijn en het andere elkaar spuugzat. Elkaar aantrekken en afstoten, en daarbij als vanzelf steeds opnieuw de balans vinden en langszij komen. De dans van de relatie: het steeds opnieuw samen creëren van de verbinding tussen twee individuen.

De basis

Basaal gezien is een liefdesrelatie de structuur waarbinnen man en vrouw elkaar ontmoeten om samen een veilig huisje en nestje te bouwen opdat, in een later stadium, een kindje geboren kan worden en beiden zich zodoende voortplanten.

Dit geldt nog steeds, ook al is de connectie tussen die twee, relatie en voortplanting, in onze tijd niet meer zo vanzelfsprekend en is seksualiteit een doel op zichzelf geworden.

Man en vrouw zijn naast heel veel gelijk aan elkaar, ook aanvullend aan elkaar. Samen zijn ze optimaal uitgerust om allerlei problemen die op hen afkomen bij het bouwen van dat nestje, het hoofd te bieden. Doordat de partners de problemen gezamenlijk het hoofd bieden, creëren ze een vanzelfsprekende vertrouwelijkheid, kunnen ze zich aan elkaar hechten, en worden ze een eenheid.

Het resultaat is dat naast de twee partners, nog een derde partner ontstaat, de relatie zelf, die haar eigen eisen stelt en een eigen dynamiek kent. Die een eigen leven gaat leiden, onafhankelijk, lijkt het soms wel, van de partners die de relatie vormen.

Naargelang een relatie langer duurt, ervaren partners het belang van wat ze samen delen aan bittere en zoete herinneringen steeds sterker. Ze ontlenen meer houvast aan de relatie en het gezamenlijke verleden, en in mindere mate aan het persoonlijke welbevinden.

Hoe treurig dit schijnbaar ook klinkt, er zit ontzaglijk veel warmte in. Des te langer een relatie duurt, des te beter ken je haar als een oude hond die al jaren bij je is en waarvan je de nukken en grillen zo kunt uittekenen. Ze is tot een vertrouwde kameraad geworden die je niet meer kunt en wilt missen.

Intimiteit en seksualiteit

Kenmerkend voor alle goedlopende liefdesrelaties is ook dat er intimiteit bestaat tussen de partners. Intimiteit kun je zien als de gezamenlijke privé-ruimte, het boudoir, van de twee partners. In dat boudoir kunnen de partners zich kwetsbaar opstellen naar elkaar en is er voldoende ruimte om te delen wat gedeeld moet worden. In het intiem worden met elkaar vind je elkaar en leer je elkaar kennen.

Indien het de partners niet lukt de intimiteit binnen de relatie te delen, bestaat er een grote kans dat de relatie na een tijdje verzandt in oppervlakkigheid en, uiteindelijk, doodbloedt. Gedeelde intimiteit is een voorwaarde voor het welslagen van de relatie.

Intimiteit en seksualiteit zijn niet gelijk aan elkaar. De vrouw kent en snapt dat verschil meestal goed, de man vaak niet. De gemiddelde man onder de veertig ziet intimiteit en seksualiteit als gelijk aan elkaar. Voor hem betekenen beide zoiets als seks hebben, bij voorkeur af te sluiten met een orgasme.

Dit verschil in idee en beleving overwinnen is, wegens het belang van kunnen delen in een relatie, een van de grote uitdagingen in een liefdesrelatie. Lukt dit niet dan zal de afwezigheid van diepgaande intimiteit uiteindelijk gevoeld worden als een gemis.

Verwachtingen en dromen

Partners hadden verwachtingen, wensen en dromen voordat ze in de relatie stapten. Ze nemen dit alles mee in de relatie en maken daar, wanneer er ruimte voor is, dromen van die door de ander worden geaccepteerd en hopelijk zelfs gedeeld. Zoals samen rijk worden of drie kinderen krijgen of de hele wereld zien of een prachtige carrière ontwikkelen.
"Problemen in de relatie zijn er om aan te werken. En als dat goed uitpakt, wordt de relatie er alleen maar beter en sterker van."

Conny Heuvelman

Binnen de relatie kunnen de partners op een veilige en beschermde manier werken aan hun verlangens en dromen. Zonder dat blijft van een relatie ook maar weinig over. Anders gezegd: wanneer partners hun leven, zowel apart als gezamenlijk, geen richting meer weten te geven en geen dromen, wensen en verlangens meer hebben, verwordt de relatie slechts tot een zakelijk of vriendschappelijk huis.

Binding en hechting

De essentie van een liefdesrelatie is dat je je verbonden voelt met de ander en gehecht, en dat in blind vertrouwen. Dit wil zeggen, dat je niet meer zonder de ander wilt zijn en je al het hiervoor genoemde in je relatie kwijt kunt; dat er, zoals ik dat noem, diepte is in de relatie.

Je hebt samen een veilig nest. Je kunt en mag je in dat nest kwetsbaar naar elkaar opstellen terwijl je partner dat ook doet. Je hebt en deelt dromen en verlangens met elkaar. Je deelt de seksualiteit en intimiteit met elkaar. Je vertrouwt elkaar. Je wilt niet meer zonder de ander, wat er ook mag gebeuren.

Je binden betekent dat je een relatie met een ander aangaat waarbinnen wederzijds ruimte is voor positieve en negatieve gevoelens, en positief en negatief gedrag; de relatie spat niet uit elkaar als het even te heftig wordt.

Je hechten gaat verder waar jezelf binden ophoudt. Je stelt je kwetsbaarder op en de relatie krijgt meer diepte. Een goed gehechte relatie is er een waarbij de partners door dik en dun voor elkaar gaan, die vanzelfsprekend is en alles overleeft. De voorwaardelijkheid is uit de relatie verdwenen: het is zoals het is, en dat is OK.

Volgende pagina:

Liefde & verliefdheid - Van verliefdheid tot liefde: de zes aspecten van een gezonde liefdesrelatie.

Lezen over relaties

Liefdesrelaties - Liefde & verliefdheid - Hoezo relaties - De goede relatie - Top 12 relatietips - Ruzie & conflict - Partnerkeuze - Aantrekkingskracht - Intimiteit & seksualiteit - Relatieproblemen - Top 13 problemen - Vreemdgaan - Samengesteld gezin - Binding & hechting - Hechtingsproblemen - Intieme vreemden - Liefdeskunst - Duurzaam gelukkig - Relatiemail - Relatieboeken - Relatietest

Interessant

Relatietherapie - Relatieweekend - Relatietraining - Relatieadvies - Relatieboeken - Relatiemail - Relatietest - Assertiviteitstraining - Begeleiding 1:1 - Wat is agressie - Psychische problemen - Stress - Burn-out - Emphathie